Werkgevers voor werknemers

Personeel dat goed in zijn vel zit, is minder vaak ziek, ervaart minder stress, kan sneller anticiperen, heeft meer energie, is positiever ingesteld en verzuimd minder.
Het fit en vitaal voelen heeft niet alleen privé voordelen, maar ook op het werk.

Steeds meer werknemers kampen met mentale- en/of fysieke gezondheidsklachten.
Denk hierbij aan overgewicht, obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, darmaandoeningen, kanker, burn-out(klachten), stressgerelateerde klachten en reuma. Bij veel van deze aandoeningen ligt de primaire oorzaak in de leefstijl of is leefstijl een zeer belangrijke factor in de behandeling.
Dit zijn sluipende ziektes en aandoeningen. Vaak loopt een medewerker al lange tijd rond met vage klachten waar zowel de werknemer als de arts er in eerste instantie niet zijn vinger op kan leggen. Vaak krijgt de werknemer een aantal adviezen mee Maar de kans is klein dat jouw werknemer hier echt iets mee gaat doen. Omdat er een verschil zit tussen het weten, voelen en doen. En vaak bagatelliseren we de klachten en moeten we vooral door blijven gaan van onszelf.
Het duurt vaak een lange tijd, voordat duidelijk wordt dat een werknemer niet optimaal kan functioneren.  Het kan ook anders!

U kunt hier als werkgever een actieve rol in spelen. Want hoewel leefstijl de keuze is van de werknemer, kunt u uw werknemers er wel degelijk bewust van maken hoe zij hun gezondheid positief kunnen beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld door uw werknemers optioneel, per jaar, en naar behoefte een aantal coachgesprekken aan te bieden. Op deze wijze komt de privacy van de werknemer niet in het geding.

 

De werknemer krijgt zo zelf de regie, spreekt zijn eigen veerkracht weer aan, verbetert de kwaliteit van zijn leven en zo dalen de verzuimkosten en stijgt de productiviteit.  En als werkgever draag je een steentje bij aan de gedeelde maatschappelijke verantwoording.
Daarnaast kan het ook preventief ingezet worden.

Werknemers die goed in hun vel zitten, hebben daar niet alleen privé, maatschappelijk, maar ook op het werk voordeel van.

leefstijlcoaching is in vergelijking met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling goedkoper en bijzonder effectief voor werkgevers en organisaties. Bij gedragsverandering gaat het o.a. over mindset en persoonlijk leiderschap, dus persoonlijke ontwikkeling. De kosten die u maakt, zijn aftrekbaar voor de belasting bij de post zakelijke uitgaven. Het gebied van de persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteit van het leven en het realiseren van dromen en aspiraties. Dit zowel in persoonlijke als in zakelijke omgeving

Het vergoeden van de kosten voor leefstijlcoaching is dus een investering die loont!

Zowel de werkgever als de werknemer profiteert van een Bewust Gezond Leven!

 

Voor vrijblijvende informatie, een offerte of samenwerkingen kun je contact opnemen via het contactformulier

Marloes Gouweleeuw foto

Zowel de werkgever als de werknemer profiteert van een Bewust Gezond Leven!