Privacyverklaring

U leest de privacyverklaring van Bewust Gezond Leven.

Omdat de privacyverklaring ten allen tijde gewijzigd kan worden, raad ik u aan regelmatig deze verklaring door te nemen
Deze verklaring bevat informatie over de doelstellingen die ik nastreef bij het vastleggen van persoonlijke gegevens die zijn verzameld op de website, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens. 

Contactgegevens

Marloes Gouweleeuw
www.bglcoaching.nl
info@bglcoaching.nl
Spijkenisse, Nederland.
kvk nummer: 80005373
btw nummer: NL003381518B64

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Allereerst wil ik dat u weet dat Bewust Gezond Leven uw persoonsgegevens niet aan derde zal verkopen. Deze worden uitsluitend ter beschikking gesteld wanneer deze betrekking hebben op een samenwerking en enkel met uw toestemming. De gegevens worden beveiligd volgens de richtlijnen van de AVG.

Gegevens worden verzameld om de juiste begeleiding te bieden en diensten te verbeteren. Verder worden er gegevens verzameld om de website en het bereik te optimaliseren.

Bewust Gezond Leven verkrijgt persoonsgegevens op verschillende manieren:

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt via bijvoorbeeld een e-mail, intakeformulier, intakegesprek, coachingstraject of telefonisch.
  • Persoonsgegevens die u verstrekt door u bijvoorbeeld aan te melden voor de nieuwsbrief.
  • Bankrekeningnummer t.b.v. betalingen
  • Bezoek aan de website dmv cookies als deel van de “Analytics”-dienst.

 

Bewustgezondleven.nl verzameld de gegevens van gebruikers van de volgende diensten:
coaching, workshop, online diensten of via de website.

Coachgesprekken
Om u zo goed mogelijk te begeleiden heb ik gegevens nodig zoals een intakegesprek, huidige voedingspatroon, relevante medische gegevens en lichaamsmetingen. Deze gegevens worden actief door u verstrekt in gesprekken, formulieren, e-mail of telefonisch.
Ook gegevens die ik nodig heb om de betaling af te kunnen handelen

Persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt noodzakelijk is.

  • Gegevens omtrent factuur worden 7 jaar bewaard conform het bewaartermijn van de belastingdienst.
  • Algemene e-mail correspondentie wordt indien van toepassing maximaal 1 jaar bewaard.
  • Gegevens coachgesprekken worden maximaal 1 jaar bewaard en veilig opgeslagen volgens de AVG.

Geheimhoudingsplicht.
Als leefstijlcoach en voedingsdeskundige heb ik een geheimhoudingsplicht en zal ook nooit zonder uw toestemming met derden hierover communiceren.  Ook de communicatie met zorgverleners zoals de huisarts of een specialist gebeurt altijd in overleg e met uw (schriftelijke) toestemming

Inzage, wijziging en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bewustgezondleven.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bgcoaching.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door ju is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Daarbij wil ik u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor het afmelden van de nieuwsbrief kunt u zich afmelden door onderaan de nieuwsbrief op afmelden te klikken. U wordt dan automatisch afgemeld.

Beveiliging
Bewustgezondleven.nl zorgt voor de juiste beveiliging door middel van

Ik maak voor ons reguliere en zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Office 365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot mijn postvak of  server(s) en ik behandel al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Ook de online gesprekken vinden in deze beveiligde omgeving plaats.
Mijn website is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening via de websie aan mij beschikbaar stelt worden hierin opgeslagen. De website is beveiligd met SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Ik vind de bescherming van uw gegevens ontzettend belangrijk en daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@bglcoaching.nl

Cookies
Bewustgezondleven.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bewustgezondleven.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Ook plaatst bewustgezondleven.nl cookies die uw surfgedrag bijhouden, bijvoorbeeld via Google Analytics. Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over de cookies en is uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. u kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Let op: Google analytics kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media
Ik plaats alleen reviews op social media mits daar door u toestemming voor is gegeven.

Op de blog van bewustgezondleven.nl vind u social media buttons die het makkelijk maken voor zowel u als voor mij om mijn blogs te delen op social media. De meeste social media kanalen werken met cookies. Daar heb ik geen invloed op. Lees de privacy verklaringen van de social media kanalen om te weten hoe zij met verzamelde informatie omgaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via info@bglcoaching.nl, dan kan ik de gegevens verwijderen.